Informasjonsmøter om videregående opplæring for voksne i Oslo

Oslo VO Servicesenter inviterer ansatte i Oslo voksenopplæring til korte informasjonsmøter om videregående opplæring i Oslo VO. Møtene vil foregå på Teams.

Vi presenterer så langt planlagte tilbud fra høsten 2024 og litt praktisk rundt det å søke pluss saksbehandlingen hos oss. Det vil være rom for å stille spørsmål.

I januar vil det også være egne møter for søkere.


{{ srTitle }}
{{ activity.title }}
{{ activity.place | str_limit(30) }}
{{ activity.fromDateTime }} {{ activity.formattedDateTimeDifference }} {{ activity.fromDateTime }} - {{ activity.toDateTime }}
{{ headings.deadLine }} {{ activity.deadLineDateTime }}
{{ activities.text.available }} {{ activity.availability }}
{{ custom.value }}